Dokument biskupów polskich, zebranych na synodzie prowincjonalnym w Sieradzu,
z 1270 r.