Dokument biskupów polskich, zebranych na synodzie prowincjonalnym
w Sieradzu, z 1270r.