Dokument Kazimierza, księcia łęczyckiego i kujawskiego,
nadającego diecezji włocławskiej miasto Włocławek, z 1255 r.