Pieczęć królewska Fryderyka Wilhelma III Pruskiego przy dokumencie z 25.07.1804 r.